Portrett av Astrid Stuckelberger

Forsker Astrid
Stuckelberger: En pandemi av løgner

Av Julia Schreiner Benito

18. november 2021

-Jeg er ingen varsler, jeg bare forklarer, med vitenskap. Om løgnene, korrupsjonen, propagandaen… Og om skadene av vaksinene.

For jeg er ekspert innen folkehelse og vitenskap.
Astrid Stuckelberger har 30 år bak seg som forsker. I årene 2009 -13 var hun tilknyttet WHO, med pandemi som spesialområde. Hun har utgitt 180 publikasjoner og 12 bøker. Til hemali sier Astrid:

 • Ingen pandemi
 • Korrupsjon, juks med forskning
 • Rekordmange dødsfall av vaksinene
 • WHO opererer som et foretak med medlemsland som datterselskap

Hva er du mest bekymret for nå?
– For vaksinen. Som ikke er en vaksine, men et bioteknologisk, syntetisk eksperiment. Med genetiske modifikasjoner, som GMO. (Genetic modified organism). De burde ha opplyst om innholdet i vaksinen. Det farlige ved vaksinen er at den trigger infeksjon. Jeg tror ikke det er spikeproteinet som er problemet, men at vaksinen inneholder grafén. Det er dødelig, og nå har vi statistikk. Vi vet.

WHO er ikke som før

Astrid Stuckelberger snakker med hemali på norsk. Hun bor i Genéve, hennes mor er fra Ålesund. Hun ler ofte, krisen til tross.
– Jeg er glad for å kunne dele dette med det norske folk. WHO er ikke den samme organisasjonen som før. WHO har forandret seg siden jeg var der. Jeg har ikke sett det før nå, men nå når jeg studerer dette politisk, hva som skjedde, så ser jeg det.

Det skjedde en forandring i 2016, forklarer Astrid.
– Den var spesiell: Organisasjoner som er NGO, – non govermental organization – slik som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – ledet av Bill Gates – de kom til WHO i 2006 med et fond. Siden da utviklet WHO seg til en ny type internasjonal organisasjon. GAVI fikk mer og mer innflytelse, og total immunitet, mer enn diplomatene i FN. GAVI kan gjøre akkurat som de vil, politiet kan ikke gjøre noe.

Bill Gates tok over, han håndterte alt innen vaksinering.

WHO gjennomgikk en revisjon 2014. Etter det ble vel WHO mer som et selskap med land som datterselskap enn en åpen organisasjon. Stemmer det?
– Ja. Da jeg jobbet med internasjonale relasjoner i WHO i 2013, så jeg at GAVI kom mer og mer inn. I presenterte GAVI en global handlingsplan for vaksinering 2012-2020. Altså åtte år hvor GAVI hadde alt i sine hender. Bill Gates håndterte vaksinering, han tok over.

Hvilken makt har WHO over de ulike land?
– Det er spørsmålet. Før var alle land frie. Men nå, når jeg gjør intervjuer over hele verden, ser jeg at hvert land er en del av et «selskapet WHO». WHO er ikke lenger en demokratisk medlemsorganisasjon, som FN. De ulike regjeringer danner grunnlaget for «foretaket». Det stemmer logisk med hva som nå skjer, «foretakene» ønsker penger, business, og å kontrollere folk. Det er som et slaveri. Skattene vi betaler, de går til regjeringer som er underlagt «selskapet». Under de multinasjonale organisasjonene, som GAVI.

Kontrakt mellom GAVI, Verdensbanken og WHO

– GAVI, Verdensbanken og WHO inngikk en kontrakt, den heter IFFM: International Facility Finance for Immunization. Våre land, vårt folk, betaler til WHO, Verdensbanken og GAVI for å utføre sine programmer for immunitet. Som betyr å vaksinere hele befolkningen. Når du ser planen fra GAVI, ser du at de fra 2012 til 2020 har hatt dette som mål. Men så gikk det ikke, de måtte skape en pandemi.
Du sier at pandemien var planlagt?
– Ja, absolutt. Det kan du se av alle dokumenter. Alle kan analysere dem, de ligger åpent foran nesene våre.

de angriper meg. de prøver å si at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver.

– Professor John Ioannidis ved Stamford University har med tre artikler vist at dødeligheten i 2020 ikke var høyere sammenlignet med andre år. Det er en løgn, og ingen pandemi. WHO aksepterer at dødeligheten ikke er høyere, likevel har de ikke erklært «pandemien» å være over.

Hva har det kostet deg å varsle?
– Jeg ser ikke meg selv som en varsler, jeg bare forklarer vitenskapelig. Som ekspert innen folkehelse, medisin og vitenskap. Universitetene i Genève og Lausanne har stoppet alle kursene mine. Jeg er i rettssak, de angriper meg.
De vil frata meg min medisinske lisens, de prøver å si at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver. Det gjelder for alle forskere som sier dette, vi er nå flere leger som advarer om dødsfall etter vaksinering. Det er farlig for fagfolk å snakke om det.

– Media er betalt

– Media er betalt av de multinasjonale «selskapene». Jeg kaller dem internasjonale pirater, smiler hun.
– Og media kontrollerer regjeringene. Media må bli uavhengig, de må hjelpe befolkningen til fri opplysning.
En rekke studier og leger viser til at det finnes behandling for Covid-19.
– Ja, jeg jobber mye med Frankrike, leger der har skapt en NGO (ikke statlig organisasjon). En forening for legene som har mistet posisjon og lisens etter å ha behandlet med eksisterende medisiner. Vi må organisere et parallelt sosialt system. Vi må tilbake til «vikingtid», ler hun.
– Det har kommet til Sveits, mye her nå har røtter i vikingtid. Jeg tenker mye på det, og dere i Norge kan gå tilbake til jordbruk.

Astrid mener at vaksineringen må stoppes umiddelbart.
– Med begrunnelse i vaksinenes innhold. Etter 30 års forskning vet jeg at når du har en, to eller tre kasusstudier og du observerer i mikroskop, for konseptbevis, da trenger du ikke å gjøre mer forskning. Det du ser i mikroskop er bevis nok. Når opptil ti eksperter verden rundt ser det samme i mikroskopet, så er det nok.
I vaksinene ser de grafén, parasitter, metaller … Derfor bør vi stoppe vaksineringen, og forby alle injeksjoner. De som fortsetter, bør tiltales.

De som fortsetter å vaksinere bør tiltales.

Om bivirkninger etter vaksinering sier Astrid:
– Dødstallene og bivirkningene som rapporteres utgjør kun 1-10% av virkeligheten. I slutten av oktober viste europeiske EudraVigilance 29 000 døde, men med antatte mørketall kan det være 290 000. Dette er ikke lett å vite, for det utføres ikke obduksjoner. Det er mye løgn og svindel i vitenskap, og i systemene. PCR-testen er ett eksempel, legen kan ikke bruke den diagnostisk. Leger blir betalt for å hevde at dødsfall skyldes Covid, utfra PCR som ikke fungerer. Veldig ofte skjer dette uten obduksjon. De sier at dødsfallet skyldes Covid, selv når det ikke er tilfelle.

Leger blir betalt for å hevde at dødsfall skyldes Covid, utfra PCR som ikke fungerer.

– Av data fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ser vi nå mer og mer korrelasjon mellom dødsfall og vaksinering. Det er forferdelig at en ikke gjør klinisk forskning, en henter bare informasjon fra sykehusene. Det er unikt i pandemisk historie at dataene ikke er åpne. I USA rapporteres det om 17 000 døde av vaksinering, også barn og babyer. Det er ikke etisk å fortsette. Hittil i USA er dødstallet tre ganger høyere enn totalen av alle vaksiner siste 35 år. Det er offisielle tall, uten klinisk forskning eller validering. Forskningen er ikke ferdig, men vaksineringen fortsetter. Det er forferdelig, virkelig kriminelt.

Hittil i USA er dødstallet tre ganger høyere enn totalen av alle vaksiner siste 35 år.

Hvor mange doser ønsker de å gi, totalt?
– Åtte doser, de har kjøpt åtte. Men det var ingen pandemi. Det var en pandemi av PCR, propaganda, fryktpropaganda… Det er massiv korrupsjon og interessekonflikter. Vitenskapen og media er også korrupt, hele systemet er korrupt. Fagfolk blir kjøpt med eierandeler i vaksineselskap. De har tenkt det ut de siste 20 år. Industrien styrer media, legene … Løgnene kommer fra universiteter som sier «vi kjenner vitenskapen». Det er unikt. Universitetene i Sveits selger Pfizer og Moderna.

– Folk har blitt lurt. De har ikke sett at det var propaganda. Og at politikk og definisjoner er endret.

Følg med på hemali.no – snart legger vi ut hele intervjuet med Astrid Stuckelberger som video.

Referanser

 • Sjefredaktøren i British Medical Journal, Fiona Godlee, forklarer hvordan manipulering av data, klanderverdig forskning og ulovligheter begått av Pfizer kan ha brakt verden inn i situasjon vi befinner oss i.
 • Nesten alle studier på smitte-dødelighet-forholdet (IFR) av Covid har gitt resultater som ligger på mellom 0,04% og 0,5%.
 • Det betyr at Covids overlevelse er minst 99,5%.
 • Det har ikke vært uvanlig overdødelighet. Pressen har kalt 2020 Storbritannias «dødeligste år siden andre verdenskrig». Misvisende fordi det ignorerer den massive økningen i befolkningen i forhold til da.
 • Et mer fornuftig statistisk mål på dødelighet er Aldersstandardisert dødelighet (ASMR). I så måte er 2020 ikke engang det verste året for dødelighet siden 2000. Faktisk har det siden 1943 bare vært ni år som har vært bedre enn 2020.
 • Statistikk, global dødelighet etter C-19.
 • Antall “Covid -dødsfall” er kunstig oppblåst. Land rundt om i verden har definert «Covid -død» som en «død av enhver årsak innen 28/30/60 dager etter en positiv test«. Helsearbeidere fra Italia, Tyskland, Storbritannia, USA, Nord -Irland og andre har alle innrømmet denne praksisen.
 • Å fjerne ethvert skille mellom det å dø av Covid, og det å dø av noe annet etter å ha testet positivt for Covid, vil naturligvis føre til overtelling av «Covid-dødsfall». Den britiske patologen John Lee advarte om dette «betydelige overestimatet» allerede i fjor vår. Andre «mainstream»-kilder har også rapportert det.
 • Tatt i betraktning den enorme prosentandelen av «asymptomatiske» Covid-smittede, den velkjente forekomsten av alvorlige tilleggssykdommer og potensialet for falsk-positive tester gjør dette Covid-dødstallet til meget upålitelig statistikk.
 • Dette mønsteret har holdt seg i alle andre land i løpet av «pandemien». En FOIA -forespørsel fra oktober 2020 til Storbritannias ONS avslørte at mindre enn 10% av det offisielle antallet «Covid -død» på den tiden hadde Covid som eneste dødsårsak.
 • Gjennomsnittsalderen for “Covid -død” er høyere enn gjennomsnittlig levealder. Gjennomsnittsalderen for en «Covid -død» i Storbritannia er 82,5 år. I Italia er det 86. Tyskland, 83. Sveits, 86. Canada, 86. USA, 78, Australia, 82.
 • I nesten alle tilfeller er medianalderen for en “Covid -død” høyere enn den nasjonale levealderen.
 • Risikoen for død “fra Covid” følger nesten nøyaktig risiko for død basert på bakgrunn for død generelt.
 • Det har vært en massiv økning i bruken av «ulovlige» DNR -er. Vaktbikkjer og offentlige etater har rapportert enorme økninger i bruken av Do Not Resuscitate Orders (DNR) (ordre om å ikke gjenopplive) de siste månedene.
 • I USA vurderte sykehusene «universelle DNR -er» for alle pasienter som har testet positivt for Covid, og sykepleiervarsler har innrømmet at DNR -systemet ble misbrukt i New York.
 • I Storbritannia var det en «enestående» økning i «ulovlige» DNRer for funksjonshemmede, fastlegeoperasjoner sendte ut brev til ikke-terminale pasienter som anbefalte at de signerte DNR-ordre, mens andre leger signerte «blanko-DNR«-er for hele sykehjem.
 • En studie utført av Sheffield University fant at over en tredjedel av alle «mistenkte» Covid-pasienter hadde en DNR vedlagt filen innen 24 timer etter sykehusinnleggelse.
 • Mars 2020 ble det rapportert at sykehus i Spania og Italia var overfylte, men dette skjer hver influensasesong.
 • I 2017 hadde spanske sykehus 200% kapasitet, og i 2015 sov pasienter i korridorerene.
 • En rapport fra JAMA fra mars 2020 fant at italienske sykehus «vanligvis kjører med 85-90% kapasitet i vintermånedene».
 • I Storbritannia er NHS regelmessig strukket til bristepunkt over vinteren.
 • Som en del av Covid-politikk deres, kunngjorde NHS våren 2020 at de ville «omorganisere sykehuskapasiteten på nye måter å behandle Covid og ikke-Covid-pasienter hver for seg» og at «som et resultat vil sykehusene oppleve kapasitetstrykk på også lavere enn vanlige beleggstall enn det som tidligere hadde vært tilfelle.”
 • Dette betyr at de fjernet tusenvis av senger. Under en påstått dødelig pandemi reduserte de maksimalbelegget på sykehus.
 • Til tross for dette følte NHS aldri press utover den vanlige influensasongen, og hadde til tider faktisk 4 ganger flere tomme senger enn normalt.
 • Både i Storbritannia og USA ble det brukt millioner på midlertidige akuttsykehus som aldri ble brukt.
 • PCR-test: En kinesisk studie fant at samme pasient kunne få to forskjellige resultater fra samme test samme dag.
 • I Tyskland er tester kjent for å ha reagert på vanlige forkjølelsesvirus.
 • En studie fra 2006 fant PCR -tester for ett virus som også reagerte på andre virus.
 • I 2007 resulterte en avhengighet av PCR -tester i et «utbrudd» av kikhoste som faktisk aldri fant sted. Noen tester i USA reagerte til og med på den negative kontrollprøven.
 • En portugisisk domstol bestemte at PCR -tester var «upålitelige» og ikke skulle brukes til diagnose.
 • WHO har to ganger innrømmet PCR -tester ga falske positiver. I desember 2020 la WHO ut et orienteringsnotat om PCR -prosessen som instruerte laboratorier om å være forsiktige med høye CT -verdier som forårsaker falske positive resultater: «Når prøver returnerer en høy Ct -verdi, betyr det at mange sykluser var påkrevd for å oppdage virus. Under noen omstendigheter er skillet mellom bakgrunnsstøy og faktisk tilstedeværelse av målviruset vanskelig å fastslå.»
 • Januar 2021 ga WHO ut et annet notat, denne gangen som advarer om at «asymptomatiske» positive PCR-tester bør testes på nytt fordi de kan være falske positive: «Der testresultatene ikke samsvarer med den kliniske presentasjonen, bør en ny prøve tas og testes på nytt med samme eller annen NAT -teknologi.»
 • Flertallet av Covid -infeksjoner er «asymptomatiske». Fra mars 2020 antydet studier fra Italia at 50-75% av positive Covid-tester ikke hadde symptomer.
 • En britisk studie fra august 2020 fant at hele 86% av «Covid -pasientene» ikke opplevde virussymptomer i det hele tatt.
 • Studie fra november -21: mRNA-vaksinen gir dramatisk økning av markører for inflammasjon og hjertesykdom.
 • Americas Frontline Doctors: Slik kan grafén i vaksinene gjøre skade.
 • Covid -«vaksiner» er uten sidestykke. Før 2020 hadde det aldri blitt utviklet noen vellykket vaksine mot et humant koronavirus. Siden den gang har vi angivelig laget 20 av dem på 18 måneder.
 • Forskere har forsøkt å utvikle en SARS- og MERS -vaksine i årevis, med liten suksess.
 • Noen av de mislykkede SARS -vaksinene forårsaket faktisk overfølsomhet for SARS -viruset. Det betyr at vaksinerte mus potensielt kan få sykdommen i mer alvorlig grad enn uvaksinerte mus. Et annet forsøk forårsaket leverskade hos ilder.
 • Mens tradisjonelle vaksiner virker ved å utsette kroppen for en svekket stamme av mikroorganismen som er ansvarlig for å forårsake sykdommen, er Covid -vaksinene mRNA -vaksiner.
 • mRNA (messenger ribonucleic acid) vaksiner virker teoretisk ved å injisere viralt mRNA i kroppen, hvor det replikerer inne i cellene og oppmuntrer kroppen til å gjenkjenne og lage antigener for «piggproteinene» til viruset. De har vært gjenstand for forskning siden 1990 -tallet, men før 2020 ble ingen mRNA -vaksine godkjent for bruk.
 • Vaksiner gir ikke immunitet, eller forhindrer smitte. Faktisk fremhevet en artikkel i the British Medical Journal at vaksinestudiene ikke var designet for å engang prøve og å vurdere om «vaksinene» begrenset smitte.
 • Vaksineprodusentene var ganske klare på det selv, da de slapp ut uprøvde mRNA -genterapier, at produktets «effekt» var basert på «å redusere alvorlighetsgraden av symptomer«.
 • FDA (US Food and Drug Administration) – offentlig myndighet – vil hemmeligholde alle papirer rundt nødgodkjennelsen av Pfizer/Biontechs vaksine til 2076. FDA vil altså ikke opplyse om hvilken dokumentasjon som ligger til grunn for godkjennelse av et preparat som nå presses på verdens befolkning.
 • Pfizer innrømmer de ikke vet noe om langtidsvirkninger av vaksinen i den lekkede forsyningskontrakten mellom Pfizer og regjeringen i Albania: «De langsiktige effektene og effekten av vaksinen er foreløpig ikke kjent. Det kan være bivirkninger av vaksinen som ikke er kjent for øyeblikket».
 • Videre har ingen av vaksinene vært utsatt for ordentlige forsøk. Mange av dem hoppet over forsøk i tidlig fase, og menneskelige forsøk i sen fase har enten ikke blitt fagfellevurdert, har ikke gitt ut dataene sine, vil ikke bli avsluttet før i 2023 eller ble forlatt etter «alvorlige bivirkninger».
 • Vaksineprodusenter har fått innvilget juridisk skadeløsholdelse om de skulle forårsake skade. USAs lov om offentlig beredskap og beredskap (PREP) gir dem immunitet frem til minst 2024.
 • EUs produktlisenslov gjør det samme, og det er rapporter om konfidensielle ansvarsklausuler i kontraktene EU inngikk med vaksineprodusenter.
 • Storbritannia gikk enda lenger og ga permanent lovlig skadeløsholdelse til regjeringen og eventuelle ansatte i den for enhver skade som ble påført når en pasient blir behandlet for Covid19 eller «mistenkt Covid19».
 • Den lekkede albanske kontrakten antyder at Pfizer i det minste gjorde skadesløsholdelsen til et standardbehov for å levere Covid -vaksiner: «Kjøper samtykker herved til å skadesløsholde, forsvare og holde Pfizer […] ufarlige for og mot alle søksmål, handlinger, krav, tap, skader, forpliktelser, forlik, straffer, bøter, kostnader og utgifter».
 • EU forberedte «vaksinepass» minst ett år før pandemien begynte. Foreslåtte tiltak mot COVID, presentert for publikum som improviserte nødtiltak, har eksistert siden før sykdommen dukket opp.
 • To EU-dokumenter publisert i 2018, «2018 State of Vaccine Confidence» og en teknisk rapport med tittelen «Design og implementering av et immuniseringsinformasjonssystem» diskuterte sannsynligheten for et EU-dekkende vaksinasjonsovervåkingssystem.
 • Disse dokumentene ble kombinert i 2019 «Vaksinasjonsplan», som (blant annet) etablerte en «mulighetsstudie» om vaksinepass for å begynne i 2019 og avsluttes i 2021:

Porträt von Astrid Stuckelberger

Forscherin Astrid
Stuckelberger: Eine Pandemie der Lügen

Von Julia Schreiner Benito

18. november 2021

- Ich bin kein Warner, ich erkläre es nur mit der Wissenschaft. Über die Lügen, die Korruption, die Propaganda… Und über die Schäden der Impfstoffe.

Weil ich Experte für öffentliche Gesundheit und Wissenschaft bin.
Astrid Stuckelberger hat 30 Jahre als Forscherin hinter sich. In den Jahren 2009-13 war sie der WHO angegliedert, mit Pandemie als ihrem Fachgebiet. Sie hat 180 Publikationen und 12 Bücher veröffentlicht. Zu Hemali sagt Astrid:

 • Keine Pandemie
 • Korruption, Betrug mit Forschung
 • Rekordzahl an Todesfällen durch die Impfstoffe
 • Die WHO agiert als Unternehmen mit Mitgliedsländern als Tochtergesellschaften

- Worüber machst du dir jetzt am meisten Sorgen?
- Über den Impfstoff. Das ist kein Impfstoff, sondern ein biotechnologisches, synthetisches Experiment. Mit genetischen Modifikationen wie GVO. (Gentechnisch veränderter Organismus). Sie hätten über den Inhalt des Impfstoffs informieren müssen. Das Gefährliche an dem Impfstoff ist, dass er eine Infektion auslöst. Ich glaube nicht, dass das Nagelprotein das Problem ist, sondern dass der Impfstoff Graphen enthält . Es ist tödlich, und jetzt haben wir Statistiken. Wir wissen.

WER ist nicht wie früher

Astrid Stuckelberger spricht mit Hemali Norwegisch. Sie lebt in Genf, ihre Mutter kommt aus Ålesund. Sie lacht oft, trotz Krise.
- Ich freue mich, dies mit dem norwegischen Volk teilen zu können. Die WHO ist nicht dieselbe Organisation wie zuvor. WER hat sich geändert, seit ich dort war. Ich habe es bis jetzt nicht gesehen, aber jetzt, wenn ich das politisch studiere, sehe ich es, was passiert ist.

2016 habe es eine Veränderung gegeben, erklärt Astrid.
- Es war etwas Besonderes: Organisationen NGO - Nichtregierungsorganisation - wie GAVI - die Global Alliance for Vaccine Immunization - angeführt von Bill Gates - kamen 2006 mit einem Fonds zur WHO. Seitdem hat sich die WHO zu einer neuen Art internationaler Organisation entwickelt. GAVI gewann immer mehr Einfluss und völlige Immunität, mehr als die Diplomaten in der UN. GAVI kann machen was sie will, die Polizei kann nichts machen.

Bill Gates übernahm, er kümmerte sich um alles in Sachen Impfung.

- Die WHO wurde 2014 einem Audit unterzogen. Danach wurde die WHO eher zu einem Unternehmen mit einem Land als Tochtergesellschaft als zu einer offenen Organisation. Ist das richtig?
- Jawohl. Als ich 2013 in der WHO mit internationalen Beziehungen arbeitete, sah ich, dass GAVI immer mehr einsetzte. In GAVI präsentierte einen globalen Aktionsplan für Impfungen 2012-2020. Das sind acht Jahre, in denen GAVI alles in der Hand hatte. Bill Gates kümmerte sich um die Impfung, er übernahm.

- Welche Macht hat die WHO über die verschiedenen Länder?
- Das ist die Frage. Vorher waren alle Länder frei. Aber jetzt, wenn ich Interviews auf der ganzen Welt mache, sehe ich, dass jedes Land Teil einer "Unternehmens-WHO" ist. Die WHO ist keine demokratische Mitgliedsorganisation mehr wie die UNO. Die verschiedenen Regierungen bilden die Basis des "Unternehmens". Es stimmt logischerweise mit dem überein, was jetzt passiert, die "Firmen" wollen Geld, Geschäfte und Leute kontrollieren. Es ist wie Sklaverei. Die Steuern, die wir zahlen, gehen an Regierungen, die "dem Unternehmen" unterliegen. Unter den multinationalen Organisationen wie GAVI.

Vertrag zwischen GAVI, der Weltbank und der WHO

- GAVI, die Weltbank und die WHO haben einen Vertrag mit dem Namen IFFM abgeschlossen: International Facility Finance for Immunization. Unsere Länder, unser Volk zahlen an die WHO, die Weltbank und GAVI, um ihre Immunitätsprogramme durchzuführen. Das bedeutet, die gesamte Bevölkerung zu impfen. Wenn Sie den Plan von GAVI sehen, sehen Sie, dass sie dies von 2012 bis 2020 zum Ziel hatten. Aber dann hat es nicht funktioniert, sie mussten eine Pandemie schaffen.
- Sie sagen, die Pandemie war geplant?
- Ja absolut. Das können Sie allen Dokumenten entnehmen. Jeder kann sie analysieren, sie liegen uns offen vor der Nase.

sie greifen mich an. sie versuchen zu sagen, dass ich nicht kompetent bin, dass ich lüge.

- Professor John Ioannidis von der Stamford University hat mit drei Artikeln gezeigt, dass die Sterblichkeit im Jahr 2020 im Vergleich zu anderen Jahren nicht höher war. Es ist eine Lüge und keine Pandemie. Die WHO akzeptiert, dass die Sterblichkeit nicht höher ist, aber sie hat die "Pandemie" nicht für beendet erklärt.

- Was hat Sie die Benachrichtigung gekostet?
- Ich sehe mich nicht als Whistleblower, ich erkläre nur wissenschaftlich. Als Experte für öffentliche Gesundheit, Medizin und Wissenschaft. Die Universitäten Genf und Lausanne haben alle meine Kurse eingestellt. Ich stehe vor Gericht, sie greifen mich an.
Sie wollen mir meine Approbation entziehen, sie versuchen zu sagen, dass ich nicht kompetent bin, dass ich lüge. Das gilt für alle Forscher, die das sagen, wir sind mittlerweile mehrere Ärzte, die vor dem Tod nach der Impfung warnen. Für Fachleute ist es gefährlich, darüber zu sprechen.

- Medien werden bezahlt

- Medien werden von den multinationalen "Unternehmen" bezahlt. Ich nenne sie internationale Piraten, sie lächelt.
- Und die Medien kontrollieren die Regierungen. Die Medien müssen unabhängig werden, sie müssen der Bevölkerung helfen, Informationen freizugeben. - Eine Reihe von Studien und Ärzten weisen darauf hin, dass es eine Behandlung für Covid-19 gibt.
- Ja, ich arbeite viel mit Frankreich zusammen, dort haben Ärzte eine NGO gegründet (keine Regierungsorganisation). Eine Vereinigung für Ärzte, die ihre Stellung und Zulassung verloren haben, nachdem sie mit bestehenden Medikamenten behandelt wurden. Wir müssen ein paralleles Sozialsystem organisieren. Wir müssen zurück ins "Wikingerzeitalter", lacht sie.
- Es ist in die Schweiz gekommen, vieles hier hat nun seine Wurzeln in der Wikingerzeit. Ich denke viel darüber nach, und Sie können in Norwegen wieder in die Landwirtschaft zurückkehren.

Astrid ist der Meinung, dass die Impfung sofort beendet werden muss.
- Aufgrund des Inhalts der Impfstoffe. Nach 30 Jahren Forschung weiß ich, dass Sie, wenn Sie ein, zwei oder drei Fallstudien haben und unter dem Mikroskop beobachten, um konzeptionelle Beweise zu erhalten, nicht mehr recherchieren müssen. Was Sie unter einem Mikroskop sehen, ist Beweis genug. Wenn bis zu zehn Experten weltweit das Gleiche unter die Lupe nehmen, reicht das.
In den Impfstoffen sehen sie Graphen, Parasiten, Metalle… Deshalb sollten wir die Impfung einstellen und alle Injektionen verbieten. Wer weitermacht, sollte strafrechtlich verfolgt werden.

Wer weiterhin impft, sollte strafrechtlich verfolgt werden.

Zu den Nebenwirkungen nach der Impfung sagt Astrid
- Die berichteten Sterberaten und Nebenwirkungen machen nur 1-10% der Realität aus. Ende Oktober zeigte European EudraVigilance 29.000 Tote, bei geschätzten dunklen Zahlen könnten es 290.000 sein, das ist nicht leicht zu sagen, da keine Autopsien durchgeführt werden. Es gibt viele Lügen und Betrug in der Wissenschaft und in den Systemen. Der PCR-Test ist ein Beispiel, der Arzt kann ihn nicht diagnostisch verwenden. Ärzte werden bezahlt, um zu behaupten, dass Todesfälle auf Covid zurückzuführen sind, basierend auf einer PCR, die nicht funktioniert. Dies geschieht sehr oft ohne Autopsie. Sie sagen, der Tod sei auf Covid zurückzuführen, auch wenn dies nicht der Fall ist.

Ärzte werden bezahlt, um zu behaupten, dass Todesfälle auf Covid zurückzuführen sind, basierend auf einer PCR, die nicht funktioniert.

- Aus Daten von VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) sehen wir nun immer mehr Korrelationen zwischen Tod und Impfung. Es ist schrecklich, dass man keine klinische Forschung betreibt, sondern nur Informationen von den Krankenhäusern erhält. Es ist einzigartig in der Pandemiegeschichte, dass die Daten nicht offen sind. In den Vereinigten Staaten werden 17.000 Todesfälle durch Impfungen gemeldet, darunter Kinder und Babys. Es ist nicht ethisch, weiterzumachen. In den USA ist die Zahl der Todesopfer bisher dreimal so hoch wie die Summe aller Impfstoffe in den letzten 35 Jahren. Dies sind offizielle Zahlen, ohne klinische Forschung oder Validierung. Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen, aber die Impfung geht weiter. Es ist schrecklich, wirklich kriminell.

In den USA ist die Zahl der Todesopfer bisher dreimal so hoch wie die Summe aller Impfstoffe in den letzten 35 Jahren.

- Wie viele Dosen möchten sie insgesamt verabreichen?
- Acht Dosen, sie haben acht gekauft. Aber es gab keine Pandemie. Es war eine Pandemie von PCR, Propaganda, Angstpropaganda… Es gibt massive Korruption und Interessenkonflikte. Auch Wissenschaft und Medien sind korrupt, das ganze System ist korrupt. Fachkräfte werden mit Beteiligungen an Impfstoffunternehmen gekauft. Sie haben die letzten 20 Jahre darüber nachgedacht. Die Industrie kontrolliert die Medien, die Ärzte… Die Lügen kommen von Universitäten, die sagen, «wir kennen die Wissenschaft». Es ist einzigartig. Die Universitäten der Schweiz verkaufen Pfizer und Moderna.

- Die Leute wurden ausgetrickst. Sie haben nicht gesehen, dass es Propaganda war. Und dass sich Richtlinien und Definitionen geändert haben.

Bleiben Sie gespannt auf hemali.no - demnächst veröffentlichen wir das gesamte Interview mit Astrid Stuckelberger als Video.

Verweise

 • Die Chefredakteurin des British Medical Journal, Fiona Godlee, erklärt, wie Datenmanipulation, verwerfliche Recherchen und von Pfizer begangene Rechtswidrigkeiten die Welt möglicherweise in die Situation gebracht haben, in der wir uns befinden.
 • Fast alle Studien zum Infektions-Mortalitäts-Verhältnis (IFR) von Covid haben Ergebnisse zwischen 0,04 % und 0,5 % erbracht.
 • Das bedeutet, dass das Überleben von Covid mindestens 99,5% beträgt.
 • Es gab keine ungewöhnliche Übersterblichkeit. Die Presse hat 2020 Großbritanniens tödlichstes Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg genannt. Irreführend, weil der massive Bevölkerungszuwachs im Vergleich zu damals ignoriert wird.
 • Ein sinnvolleres statistisches Maß für die Mortalität ist die altersstandardisierte Mortalität (ASMR). In diesem Sinne ist 2020 nicht einmal das schlechteste Jahr für die Sterblichkeit seit 2000. Tatsächlich waren seit 1943 nur neun Jahre besser als 2020.
 • Statistik, globale Sterblichkeit nach C-19.
 • Die Zahl der "Covid-Toten" wird künstlich aufgeblasen. Länder auf der ganzen Welt haben "Covid-Tod" als " Tod jeglicher Ursache innerhalb von 28/30/60 Tagen nach einem positiven Test " definiert. Gesundheitspersonal aus Italien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Nordirland und anderen haben diese Praxis zugelassen .
 • Die Aufhebung jeglicher Unterscheidung zwischen dem Sterben an Covid und dem Sterben an etwas anderem nach einem positiven Test auf Covid führt natürlich zu einer Überzählung der „Covid-Todesfälle“. Vor dieser „ deutlichen Überschätzung“ warnte der britische Pathologe John Lee bereits im vergangenen Frühjahr. Auch andere " Mainstream"-Quellen haben darüber berichtet .
 • Angesichts des enormen Anteils „asymptomatischer“ Covid-Infizierter , der bekannten Inzidenz schwerwiegender zusätzlicher Erkrankungen und der Möglichkeit falsch positiver Tests macht dies die Covid-Sterblichkeitsrate zu einer sehr unzuverlässigen Statistik.
 • Dieses Muster hat sich in allen anderen Ländern während der "Pandemie" fortgesetzt. Eine FOIA-Anfrage vom Oktober 2020 an das britische ONS ergab, dass zu diesem Zeitpunkt weniger als 10 % der offiziellen Zahl der „Covid-Toten“ betrug Covid als alleinige Todesursache hatte.
 • Das Durchschnittsalter des „Covid-Todes“ liegt über der durchschnittlichen Lebenserwartung. Das Durchschnittsalter eines „Covid-Todes“ liegt in Großbritannien bei 82,5 Jahren, in Italien bei 86. Deutschland, 83. Schweiz, 86. Kanada, 86. USA, 78, Australien, 82.
 • In fast allen Fällen liegt das Durchschnittsalter eines „Covid-Todes“ über der nationalen Lebenserwartung.
 • Das Sterberisiko „durch Covid“ folgt fast genau dem Sterberisiko vor dem Hintergrund des Todes im Allgemeinen.
 • Die Verwendung „illegaler“ DNRs hat massiv zugenommen. Aufpasser und Regierungsbehörden haben enormen Anstieg bei der Verwendung von nicht wiederzubeleben Bestellungen (DNR) (Aufträge gemeldet nicht wiederbeleben letzten Monaten e).
 • In den USA bewerteten Krankenhäuser für alle Patienten, die positiv auf Covid getestet wurden, „universelle DNRs“, und Krankenschwestern gaben zu, dass das DNR-System in New York missbraucht wurde .
 • In Großbritannien gab es einen „einzigartigen“ Anstieg der „illegalen“ DNRs für Behinderte, Hausarztpraxen verschickten Briefe an nicht unheilbare Patienten und empfahlen ihnen, DNR- Verordnungen zu unterschreiben, während andere Ärzte „ leere DNRs “ für ganze Pflegeheime unterzeichneten.
 • Eine Studie der Sheffield University ergab, dass über ein Drittel aller „verdächtigen“ Covid-Patienten innerhalb von 24 Stunden nach dem Krankenhausaufenthalt eine DNR an die Akte angehängt hatten.
 • Im März 2020 wurde berichtet, dass Krankenhäuser in Spanien und Italien überfüllt seien, dies jedoch in jeder Grippesaison der Fall sei.
 • 2017 hatten die spanischen Krankenhäuser eine Kapazität von 200 %, und 2015 schliefen die Patienten auf den Fluren.
 • Ein Bericht von JAMA vom März 2020 ergab, dass italienische Krankenhäuser "in den Wintermonaten normalerweise mit 85-90% Kapazität laufen".
 • In Großbritannien wird der NHS im Winter regelmäßig bis zur Belastungsgrenze belastet.
 • Als Teil seiner Covid-Politik kündigte der NHS im Frühjahr 2020 an, dass er „ die Krankenhauskapazitäten in neue Wege der getrennten Behandlung von Covid- und Nicht-Covid-Patienten umorganisieren “ werde und „ dadurch die Krankenhäuser einen Kapazitätsdruck auf niedrigerem Niveau erleben werden“. als üblich" Auslastungszahlen als zuvor.”
 • Das bedeutet, dass sie Tausende von Betten entfernt haben. Während einer angeblich tödlichen Pandemie reduzierten sie die maximale Belegung in Krankenhäusern.
 • Trotzdem fühlte sich der NHS über die reguläre Grippesaison hinaus nie unter Druck und hatte manchmal sogar viermal mehr leere Betten als normal.
 • Sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten wurden Millionen für provisorische Notkrankenhäuser ausgegeben, die nie genutzt wurden.
 • PCR-Test: Eine chinesische Studie ergab, dass derselbe Patient am selben Tag zwei unterschiedliche Ergebnisse aus demselben Test erhalten kann.
 • In Deutschland sind Tests bekannt, die auf Erkältungsviren reagiert haben.

 • Eine Studie aus dem Jahr 2006 fand PCR-Tests für ein Virus, das auch auf andere Viren ansprach.
 • Im Jahr 2007 führte eine Sucht nach PCR-Tests zu einem „Ausbruch“ von Keuchhusten, der nie wirklich auftrat. Einige Tests in den Vereinigten Staaten reagierten sogar auf den negativen Kontrolltest.
 • Ein portugiesisches Gericht entschied, dass PCR-Tests „unzuverlässig“ seien und nicht zur Diagnose verwendet werden sollten.
 • Die WHO hat zweimal zugegeben, dass PCR-Tests falsch positive Ergebnisse lieferten. Im Dezember 2020 gab die WHO ein Briefing zum PCR-Prozess heraus, in dem Labore angewiesen wurden, auf hohe CT-Werte zu achten, die zu falsch positiven Ergebnissen führen: „Wenn Proben einen hohen Ct-Wert liefern, bedeutet dies, dass viele Zyklen erforderlich waren, um das Virus nachzuweisen. Unter Umständen ist die Unterscheidung zwischen Hintergrundgeräuschen und dem tatsächlichen Vorhandensein des Zielvirus schwer zu bestimmen.“
 • Im Januar 2021 gab die WHO einen weiteren Hinweis heraus, diesmal warnte er, dass „asymptomatische“ positive PCR-Tests erneut getestet werden sollten, weil sie falsch positiv sein könnten: „Wenn die Testergebnisse nicht mit dem klinischen Erscheinungsbild übereinstimmen, sollte eine neue Probe entnommen und getestet werden. wieder mit gleicher oder anderer NAT-Technologie.“
 • Die Mehrzahl der Covid-Infektionen verläuft "asymptomatisch". Ab März 2020 zeigten Studien aus Italien, dass 50-75% der positiven Covid-Tests keine Symptome aufwiesen.
 • Eine britische Studie vom August 2020 ergab, dass bis zu 86% der „Covid-Patienten“ überhaupt keine viralen Symptome aufwiesen.
 • Studie vom -21. November: Der mRNA-Impfstoff erhöht die Marker für Entzündungen und Herzerkrankungen dramatisch.
 • Ärzte an vorderster Front in Amerika: Wie Graphen in Impfstoffen Schaden anrichten kann
 • Covid - "Impfstoffe" sind unübertroffen. Vor 2020 wurde noch kein erfolgreicher Impfstoff gegen ein menschliches Coronavirus entwickelt. Seitdem haben wir Berichten zufolge 20 davon in 18 Monaten hergestellt.
 • Forscher versuchen seit Jahren mit wenig Erfolg, einen SARS- und MERS-Impfstoff zu entwickeln.
 • Einige der fehlgeschlagenen SARS-Impfstoffe verursachten tatsächlich eine Überempfindlichkeit gegenüber dem SARS-Virus. Dies bedeutet, dass geimpfte Mäuse die Krankheit möglicherweise schwerwiegender bekommen können als ungeimpfte Mäuse. Ein anderes Experiment verursachte bei Frettchen Leberschäden.
 • Während herkömmliche Impfstoffe wirken, indem sie den Körper einem abgeschwächten Stamm des für die Krankheit verantwortlichen Mikroorganismus aussetzen, handelt es sich bei Covid-Impfstoffen um mRNA-Impfstoffe.
 • mRNA-Impfstoffe (Boten-Ribonukleinsäure) funktionieren theoretisch, indem sie virale mRNA in den Körper injizieren, wo sie sich in den Zellen repliziert und den Körper dazu anregt, Antigene für die "Spike-Proteine" des Virus zu erkennen und herzustellen. Sie waren Gegenstand der Forschung seit den 1990er, aber vor 2020 wurde kein mRNA-Impfstoff zur Verwendung zugelassen.
 • Impfstoffe verleihen weder Immunität noch verhindern sie Infektionen. Tatsächlich hob ein Artikel im British Medical Journal hervor, dass die Impfstoffstudien nicht einmal darauf ausgelegt waren, zu testen und zu bewerten, ob die „Impfstoffe“ die Infektion einschränkten.

 • Den Impfstoffherstellern war bei der Freigabe ungetesteter mRNA-Gentherapien ganz klar, dass die „Wirkung“ des Produkts auf der „Verringerung der Schwere der Symptome“ beruht.
 • Die FDA (US Food and Drug Administration) - Behörde - wird alle Unterlagen zur Notfallzulassung des Impfstoffs von Pfizer / Biontech bis 2076 geheim halten. FDA wird daher nicht bekannt geben, welche Dokumentation die Grundlage für die Zulassung eines Präparats ist, das jetzt in Vorbereitung ist die Weltbevölkerung unter Druck gesetzt.
 • Pfizer gibt zu, im durchgesickerten Liefervertrag zwischen Pfizer und der albanischen Regierung nichts über die Langzeitwirkungen des Impfstoffs zu wissen: „Die Langzeitwirkungen und Wirkungen des Impfstoffs sind noch nicht bekannt. Es können Nebenwirkungen des Impfstoffs auftreten, die derzeit nicht bekannt sind.
 • Darüber hinaus wurde keiner der Impfstoffe ordnungsgemäßen Versuchen unterzogen. Viele von ihnen haben Studien im Frühstadium übersprungen, und Studien am Menschen im Spätstadium wurden entweder nicht von Experten begutachtet, haben ihre Daten nicht veröffentlicht, werden nicht vor 2023 abgeschlossen oder wurden nach "schwerwiegenden Nebenwirkungen" abgebrochen.
 • Den Herstellern von Impfstoffen wurde eine gesetzliche Entschädigung gewährt, wenn sie Schaden verursachen sollten. Der United States Public Administration and Emergency Preparedness Act (PREP) gewährt ihnen Immunität bis mindestens 2024.
 • Das EU-Produktzulassungsgesetz tut dasselbe, und es gibt Berichte über Vertraulichkeitsklauseln in den Verträgen, die die EU mit Impfstoffherstellern geschlossen hat.
 • Das Vereinigte Königreich ging noch weiter und stellte der Regierung und allen Mitarbeitern der Regierung eine dauerhafte rechtliche Entschädigung für jeden Schaden zu, der erlitten wurde, wenn ein Patient wegen Covid19 oder „Verdacht auf Covid19“ behandelt wird.
 • Der durchgesickerte albanische Vertrag legt nahe, dass Pfizer zumindest eine Entschädigungszahlung zu einer Standardanforderung für die Lieferung von Covid-Impfstoffen gemacht hat: Schadensersatz, Verpflichtungen, Vergleiche, Strafen, Bußgelder, Kosten und Auslagen.
 • Mindestens ein Jahr vor Ausbruch der Pandemie hat die EU „Impfstoffpässe“ erstellt. Vorgeschlagene Maßnahmen gegen COVID, die der Öffentlichkeit als improvisierte Notfallmaßnahmen präsentiert wurden, gab es schon vor dem Auftreten der Krankheit.
 • Zwei im Jahr 2018 veröffentlichte EU-Dokumente „ 2018 State of Vaccine Confidence “ und ein technischer Bericht mit dem Titel „ Design and Implementation of an Immunization Information System “ diskutierten die Wahrscheinlichkeit eines EU-weiten Impfüberwachungssystems.
 • Diese Dokumente wurden im 2019 «Impfplan» zusammengefasst, der (unter anderem) eine «Machbarkeitsstudie» zu Impfpässen erstellte, die 2019 beginnen und 2021 enden soll:
 • Denne rapportens endelige konklusjoner ble offentliggjort september 2019, bare en måned før Event 201.
 • En «treningsøvelse» spådde pandemien bare uker før den startet. I oktober 2019 holdt World Economic Forum og Johns Hopkins University Event 201. Dette var en treningsøvelse basert på et zoonotisk koronavirus som startet en verdensomspennende pandemi. Øvelsen ble sponset av Bill and Melinda Gates Foundation og GAVI vaksinealliansen.
 • Øvelsen publiserte sine funn og anbefalinger i november 2019 som en «oppfordring til handling«. En måned senere registrerte Kina sitt første tilfelle av «Covid».
 • Global influensa er tilsynelatende nesten helt forsvunnet.
 • I mellomtiden har tilsynelatende en ny sykdom kalt «Covid», som har identiske symptomer og en lignende dødelighet som influensa, rammet alle mennesker som vanligvis er rammet av influensa.

Les mer fra hemali

Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte.
Sverige har lavere dødstall enn over 50 land med strenge tiltak.
Vi vet nok til å avhjelpe sykehusene og beskytte oss mot Covid-19.
Sliten etter vaksinen eller etter virus? Her er legens råd.
Norsk lege om feilbehandling av Covid-pasienter: – En planlagt, kriminell handling.

© Hemali - Helse, Mat & Livsstil

 • Die endgültigen Schlussfolgerungen dieses Berichts wurden im September 2019, nur einen Monat vor der Veranstaltung 201, veröffentlicht.
 • Eine "Trainingsübung" sagte die Pandemie nur wenige Wochen vor ihrem Beginn voraus. Im Oktober 2019 veranstalteten das World Economic Forum und die Johns Hopkins University die Veranstaltung 201 . Dies war eine Trainingsübung, die auf einem zoonotischen Coronavirus basierte, das eine weltweite Pandemie auslöste. Die Übung wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation und der GAVI Vaccine Alliance gesponsert.
 • Die Übung veröffentlichte ihre Erkenntnisse und Empfehlungen im November 2019 als „Aufruf zum Handeln“. Einen Monat später registrierte China seinen ersten Fall von „Covid“.
 • Die globale Grippe ist offenbar fast vollständig verschwunden.
 • Inzwischen sind offenbar alle Menschen betroffen, die normalerweise von der Grippe betroffen sind.

Lesen Sie mehr von hemali

Lesen Sie dies, bevor Sie mich beurteilen - die Ungeimpften.

Schweden hat mit strengen Maßnahmen niedrigere Sterberaten als über 50 Länder.

Wir wissen genug, um den Krankenhäusern Abhilfe zu schaffen und uns vor Covid-19 zu schützen.

Müde vom Impfstoff oder vom Virus? Hier ist der Rat des Arztes.

Norwegischer Arzt zur Misshandlung von Covid-Patienten: - Eine geplante, kriminelle Handlung.

© Hemali - Gesundheit, Ernährung und Lebensstil


Textkopie und Übersetzung von Forsker Astrid Stuckelberger: En pandemi av løgner